04 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ହଲ୍ |

ଇନଡୋର P3 ସ୍କୁଲ ଲେକ୍ଚର ହଲ୍ |

ଉତ୍ପାଦ: P3
ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆକାର: 80 ବର୍ଗମିଟର |
ସ୍ଥାନ: ଜିଆଙ୍ଗସୁ |

ଏହା ଏକ ବୃହତ ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାହାକି ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ଲେକ୍ଚର୍ ହଲ୍ ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା CAILIANG ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ |ଏହାର ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁପର ଚଉଡା କୋଣ, ଉଚ୍ଚ ବିପରୀତ, ଭଲ ଆଲୋକ ଏବଂ ଗା dark ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିତ୍ର ବିବରଣୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ପୁନ restored ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -22-2023 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |
  • FACEBOOK
  • ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ
  • youtobe
  • 1697784220861